TBH Agency

3 nhóm dịch vụ

Service

CHÚNG TÔI CUNG CẤP 3 NHÓM DỊCH VỤ CHÍNH

Tống Bảo Hoàng Digital Solutions là Agency cung cấp dịch vụ trên 3 nhóm: Tư vấn, Thực thi (Xây dựng giải pháp số, Digital Marketing, Nghiên cứu thị trường & Thiết kế Web, Mobile Apps) và Đào tạo

Tư vấn chiến lược

 • Nắm bắt bối cảnh
 • Phân tích nguồn lực
 • Đánh giá khả thi
 • Tối ưu nguồn lực
 • ...

Xây dựng Giải pháp Số

 • Quy trình khoa học
 • Nền tảng hợp nhất
 • Đồng bộ dữ liệu
 • Báo cáo trực quan
 • ...

Đào tạo

 • Chương trình cập nhật
 • Đội ngũ chuyên môn
 • Phương pháp hiện đại
 • Thiết kế theo nhu cầu
 • ...

Digital Marketing

 • Bám sát mục tiêu
 • Thấu hiểu khách hàng
 • Tối ưu nguồn lực
 • Tích hợp linh động
 • ...

Thiết kế Web, Mobi Apps

 • Nền tảng thân thiện
 • UI bắt mắt
 • UX thân thiện
 • Bảo mật tốt
 • ...

Nghiên cứu thị trường

 • Phân tích thị trường
 • Thấu hiểu Insight
 • Đánh giá thái độ
 • Đo lường sức khỏe thương hiệu
 • ...

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Phường Đúc, TP Huế, Việt Nam
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)